Školní jídelna

Chutně a zdravě

Platby stravného + školného - červen 2024

Platba stravného

Finanční normativ pro školní rok 2023/24 je 52,-Kč za celodenní stravování a 41,- Kč za polodenní stravování dítěte. Děti s odkladem školní docházky platí 63,- Kč a 51,- Kč.

Stravné uhraďte na běžný účet školy 5239061/0100 do 10. dne daného měsíce. Variabilními symboly dětí (obdržíte v září u třídní učitelky) s částkou jsou vždy připraveny na začátku měsíce v šatnách.

Pozn.: V září je hrazeno u dětí, které nastupují od začátku měsíce plné stravné tj. počet pracovních dní x cena denního stravování. 

V dalších měsících vedoucí školní jídelny odečte veškeré omluvené obědy nebo svačiny dle docházky.

S dotazy ohledně stravného nebo školného se obracejte na vedoucí školní jídelny paní Janu Singerovou, tel.: 737765279. V kanceláři ji zastihnete v pondělí až pátek od 7:00 do 8:45 hod.