Kroužky

Hravě k vědomostem a dovednostem

TANEČKY

Hudebně – pohybový kroužek vychází z přirozeného zájmu dětí o pohyb, lidové písničky, hudebně – pohybové hry a tanečky.

 

Cílem kroužku je rozvíjet koordinaci těla dětí a snažit se sladit hudbu s pohybem, správně držet tělo – hry „na tělo“. Rozvíjet pohybové dovednosti, zvládat prostorovou orientaci, správně reagovat na signály, rozvíjet fyzickou obratnost dětí.

 

Do tanečků zařazujeme i moderní diskotékové cvičení a hry, které děti znají z animačních programů; také hudebně – pohybové hry, které rozvíjejí hudební sluch, hudební paměť, rytmické cítění, fantazii a odvahu.

BROUSEK PRO MŮJ JAZÝČEK

Na tomto kroužku seznamujeme děti hravou formou s jednotlivými hláskami, praktikujeme dechová cvičení, artikulační cvičení, hry se slovy a hláskami, rozlišování hlásek ve slově (na jakou hlásku slovo začíná/končí, slovní fotbal), rozvoj rytmického cítění formou básniček i vytleskávání, procvičování sluchové paměti, rozvoj slovní zásoby formou popisu obrázků nebo věcí, obrázkové čtení, atd.

 

Během činnosti děláme krátké a zábavné úkoly – dokreslujeme a plníme různé pracovní listy, čímž procvičujeme i motoriku ruky.

 

Cílem Brousku je podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku, prevence vzniku poruch řeči a prevence vzniku čtenářských obtíží.Společně s aktivitami zaměřenými na logopedickou prevenci zařazujeme i činnosti zaměřené na hrubou a jemnou motoriku.

VÝTVARNÝ KROUŽEK – ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Co dokáží naše šikovné ručičky s barvami, nůžkami, lepidlem a barevným papírem.

 

Cílem je rozvíjet výtvarnou fantazii, tvořivost, cit pro detail. Zdokonalovat technické výtvarné dovednosti – stříhání, lepení, trhání, ohýbání, mačkání, kultivovat práci s barvou a různými výtvarnými materiály.

 

Podněcovat smysl pro pořádek, podporovat čistotu a dokonalost výtvarného provedení.

Angličtina s Maruškou – kroužek angličtiny pro začátečníky

Tento kroužek je vhodný pro kohokoliv, kdo by rád začal pronikat do tajů nového jazyka. Formou písniček, říkadel a pohybových her budou děti objevovat nová slova a jejich významy. Pomůže nám k tomu učebnice Zig Zag Island.

 

Lekce (45 minut), která se bude konat jedenkrát týdně, bude rozdělena na pětiminutové činnosti, při kterých se bude střídat pohyb a hry s klidovou prací.

 

Během práce v tomto kroužku se děti spontánně seznámí s jiným jazykem a přirozeně se naučí mu rozumět a používat ho v míře a složitosti odpovídající jejich věku. Na každé hodině jsou rodiče vítání.

Během školního roku pořádáme různé pravidelné akce

 • keramika, cvičení s trenéry z FTVS, solná jeskyně

 • každý měsíc pořádáme kulturní a divadelní představení
 • sokolník, projektové dny s IZS a nutriční terapeutkou, tématické přednášky a vzdělávací programy (včely, psi, ježci, líhnutí kuřátek, nácvik ústní hygieny pro děti, …)

 • rozloučení s předškoláky – Zahradní slavnost

 • pyžamková noc – rozlučkové přespávání a hledání pokladu pro předškoláky

 • tvořivé velikonoční dílny s rodiči

 • na školní zahradě pořádáme opékání buřtů, loučení s létem nebo čarodějnice
 • Mikulášská nadílka, vánoční besídka, …

 

 • s dětmi slavíme veškeré svátky během roku formou karnevalů, oslav, soutěží, diskoték a různých doprovodných programů

 • s budoucími školáky pravidelně navštěvujeme 1. třídy v blízkých ZŠ

 • školní výlety
 • program ke Dni dětí
 • spolupracujeme s klinickým logopedem a pedagogicko-psychologickou poradnou, testy školní zralosti
 • pořádáme odborné přednášky pro rodiče (školní zralost, vliv stravy na nervový systém dítěte, …)