GDPR

GDPR – informace o zpracování osobních údajů

 

Tato sekce slouží jako prostor pro informace, jakým způsobem škola shromažďuje, zpracovává, používá a předává získané osobní údaje.

 

Mateřská škola Volavkova, příspěvková organizace, Volavkova 1877/7, 162 00 Praha 6 -Břevnov, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 922k34y, emailem na adrese: reditelka@msvolavkova.cz nebo poštou na adrese: Mateřská škola Volavkova, příspěvková organizace, Volavkova 1877/7 162 00 Praha 6 – Břevnov.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Výstřižek cookies prohlášení