Příručku „Jak přihlásit dítě do MŠ i ZŠ“ (česky i anglicky)

naleznete v DOKUMENTECH/ podsložka ZÁPIS