Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

naleznete v záložce DOKUMENTY/ZÁPIS.