Třídní schůzky rodičů nově přijatých dětí

se uskuteční ve čtvrtek 27. 6. od 17.00 hodin v jednotlivých třídách. Seznam dětí zařazených do tříd bude vyvěšen na vstupních dveřích v den konání schůzek.