TŘÍDY

AKTUALITY

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2023/2024 naleznete v DOKUMENTECH.

PROJEKT "DÁME HLAVY DOHROMADY" - PROJEKT REALIZUJEME ZA PODPORY MČ PRAHA 6, harmonogram a více viz. DOKUMENTY

DO HLASOVÁNÍ POSTUPUJÍ TYTO PROJEKTY: VODNÍ RADOVÁNKY (MLHOVIŠTĚ), ZAHRADNÍ DOMEČEK, FOTBALOVÉ BRANKY. Hlasování proběhne ve dnech 20. - 29. 3. 2023 v prostorách vestibulu MŠ.

PROJEKT "POMOC RODINÁM S DĚTMI" - příspěvek na stravování březen - červen 2023

Žádost o prominutí úhrady za stravování v MŠ od března do června 2023 naleznete v DOKUMENTECH. Žádost je pro ty, kdo se ještě nepřihlásili (rodiče dětí, kteří žádost podali za leden a únor automaticky pokračují dál). Žádosti, prosím, odevzdávejte v Zeleném motýlku paní učitelce Soně Vlčkové. Děkujeme

Kapacita MĚSTSKÉHO TÁBORA je NAPLNĚNA. Děkujeme za pochopení

.

ZELENÝ MOTÝLEK - KERAMIKA

Ve čtvrtek 23. 3. od 10.00 hodin budeme ve školce tvořit s paní keramičkou.

ŽLUTÝ MOTÝLEK - TRENÉR

Ve čtvrtek 23. 3. od 10.00 hodin budeme ve školce cvičit s panem trenérem.

Potvrzení o úhradě školného (úleva na dani rok 2022)

Formulář si vyzvedněte u stolku ŽÁBA v přízemí školky nebo vytiskněte z webových stránek - sekce DOKUMENTY, vyplňte vše kromě částky a předejte k potvrzení do Červeného motýlku.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DOKUMENTY
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Zelený motýl
věkově smíšená třída dětí 3 - 6 let

paní učitelky: 
Mgr. Radka Smékalová, DiS.
Bc. Soňa Vlčková
Iva Malá (zároveň školní asistentka)
Hlavní cíl

Vytvořit pro děti a s dětmi co nejpříjemnější prostředí plné důvěry, přátelství, kamarádství, tolerance a dobré nálady. Nenásilně zapojit děti do každodenních činností v mateřské škole a naučit se pravidla vzájemného soužití. Pracovat skupinově s mladšími, staršími i předškolními dětmi, stejně jako ve všech ostatních věkově smíšených třídách realizovat předškolní průpravu dětí. Věnovat pozornost individuálním předpokladům každého dítěte a na nich stavět další práci. 


Realizace:

 • celý den prolínají volné hry, řízené činnosti, tématické hry, hudebně pohybové činnosti, výtvarné a pracovní činnosti, pobyt venku a odpočinek
 • děti se učí základním návykům potřebným pro pobyt v kolektivu, nesobeckosti, tolerantnosti, spolupráci s ostatními, respektování autority učitelky
 • ve všech věkově smíšených třídách jsou uplatňovány především individuální a skupinové formy práce, zohledňující děti mladší, starší i předškolní Co se učíme:

 • neodcházej sám ze třídy
 • pozdrav, když někam vejdeš
 • vždy popros a poděkuj
 • uklízej po sobě
 • neber nic, co ti nepatří
 • dodržuj hygienické a stolovací návyky
 • rozděl se o hračky s ostatními
 • buď soustředěný a trpělivý
 • neubližuj - nedělej ostatním, co nechceš aby dělali tobě
 • s nikým cizím se nebav a neodcházej s ním
 • podřiď se režimu ve třídě a autoritě p. učitelky