TŘÍDY

AKTUALITY

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin

Provoz v MŠ bude přerušen od 25. 12. 2023 - 1. 1. 2024.

VÁNOČNÍ BESÍDKA

v Zeleném a Žlutém motýlku se uskuteční pro rodiče ve středu 13.12. od 16.00 hodin. 

VÁNOČNÍ BESÍDKA

v Modrém a Červeném motýlku se uskuteční pro rodiče v úterý 12.12. od 16.00 hodin. 

MIKULÁŠ s ČERTEM a ANDĚLEM

nás navštíví v úterý 5. 12. v dopoledních hodinách.

DIVADLO "VÁNOCE S UFOUNEM"

za námi do školky přijede ve čtvrtek 7. 12. 2023 v 9.30 hodin. 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DOKUMENTY
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Zelený motýl
věkově smíšená třída dětí 3 - 6 let

paní učitelky:
Mgr. Radka Smékalová, DiS., ředitelka MŠ
Bc. Soňa Vlčková
Johana Holá, DiS.
Iva Malá, školní asistentka
Hlavní cíl

Vytvořit pro děti a s dětmi co nejpříjemnější prostředí plné důvěry, přátelství, kamarádství, tolerance a dobré nálady. Nenásilně zapojit děti do každodenních činností v mateřské škole a naučit se pravidla vzájemného soužití. Pracovat skupinově s mladšími, staršími i předškolními dětmi, stejně jako ve všech ostatních věkově smíšených třídách realizovat předškolní průpravu dětí. Věnovat pozornost individuálním předpokladům každého dítěte a na nich stavět další práci. 


Realizace:

 • celý den prolínají volné hry, řízené činnosti, tématické hry, hudebně pohybové činnosti, výtvarné a pracovní činnosti, pobyt venku a odpočinek
 • děti se učí základním návykům potřebným pro pobyt v kolektivu, nesobeckosti, tolerantnosti, spolupráci s ostatními, respektování autority učitelky
 • ve všech věkově smíšených třídách jsou uplatňovány především individuální a skupinové formy práce, zohledňující děti mladší, starší i předškolní Co se učíme:

 • neodcházej sám ze třídy
 • pozdrav, když někam vejdeš
 • vždy popros a poděkuj
 • uklízej po sobě
 • neber nic, co ti nepatří
 • dodržuj hygienické a stolovací návyky
 • rozděl se o hračky s ostatními
 • buď soustředěný a trpělivý
 • neubližuj - nedělej ostatním, co nechceš aby dělali tobě
 • s nikým cizím se nebav a neodcházej s ním
 • podřiď se režimu ve třídě a autoritě p. učitelky