TŘÍDY

AKTUALITY

ŽLUTÝ MOTÝLEK - KERAMIKA

Ve čtvrtek 4. 11. od 10.00 hodin za námi přijede do školky paní keramička, čeká nás podzimní tvoření:-)

MODRÝ MOTÝLEK

cvičení s panem trenérem se uskuteční ve čtvrtek 4. 11. 2021

SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽ

Od 4.11.2021 v dopoledních hodinách opět začneme CVIČIT se ZKUŠENÝM TRENÉREM (studentem UK FTVS) ve třídě - případně na zahradě MŠ. Prosíme rodiče, aby ve třídách VYPLNILI DOTAZNÍK (jinak se dítě nemůže cvičení zúčastnit). Děkujeme :)

Z důvodu epidemiologických opatření a kontrol hygieny NESMÍME do školky PŘIJMOUT děti S RESPIRAČNÍM ONEMOCNĚNÍM (rýma, kašel, nachlazení). Pokud je rýma alergická, přineste, prosím, potvrzení od lékaře. Děkujeme za pochopení

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZAČÍNAJÍ OD 2. LISTOPADU

Hledáme pomocnou sílu do kuchyně na 4 hodiny denně

(ranní/odpolední), nástup dle dohody. Tel.: 724 313 980, email: msvolavkova@seznam.cz
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DOKUMENTY
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Červený motýl
věkově smíšená třída dětí 3 - 6 let 

paní učitelky: 
Marcela Zimmermannová
Mgr. Anna Zahradníčková

 
 
Hlavní cíl

Hlavní cíl v této třídě je zaměřen zejména na učení a rozvoj dovedností potřebných nejen pro budoucí školáky. Třídní vzdělávací program je podobný jako v ostatních věkově smíšených třídách, na mladší, starší i předškolní děti je zde při jeho tvorbě brán ohled.
Pro zdravé sebevědomí máme heslo – vše se dá opravit, pokud nejde o život.


Učíme se:

 • slušnosti, ochotě, čestnosti
 • odpustit sobě i jiným
 • nesobeckosti
 • vstřícnosti, úctě k sobě i ostatním
 • pocitu vlastního štěstí
 • vytrvalosti při práci, dokončení práce

 

Tohle už znám, jen si to připomínám:

 • omluv se za nesprávné jednání, buď slušný
 • buď kamarád – o všechno se rozděl
 • hraj fér – dodržuj pravidla
 • uklízej po sobě
 • neber nic, co ti nepatří
 • dbej o své zdraví
 • hlídej si správné držení tužky, každý den chvíli maluj nebo kresli, hraj si a pracuj, dívej se kolem sebe a poznávej
 • buď soustředěný a trpělivý
 • pomáhej mladším a slabším a těm, co to potřebují
 • s nikým cizím se nebav a neodcházej s ním, uplatni svůj názor, dokaž říci ne
 • přijmi pochvalu i kritiku, podřiď se režimu ve třídě a autoritě p. učitelky