TŘÍDY

AKTUALITY

ZÁPIS DO MŠ

Podrobnosti k zápisu na školní rok 2019/20 viz "Dokumenty".

Návštěva 1. tříd s předškoláky

v úterý 19. 3. v 10.00 hodin navštívíme s předškoláky ZŠ PETŘINY SEVER.

POTVRZENÍ K ÚLEVĚ NA DANÍCH

Potvrzení o úhradě školného za rok 2018 a informace k vyplnění viz "Dokumenty".

ZELENÝ MOTÝLEK

Ve čtvrtek 21. 3. budeme od 10.00 hodin tvořit v MŠ s paní keramičkou.

ČERVENÝ MOTÝLEK

Ve čtvrtek 21. 3. jdeme od 10.00 hodin cvičit do tělocvičny na ZŠ Věry Čáslavské.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Přihlášky a bližší informace k prázdninovému provozu od 29.7. do 2.8. 2019 zveřejníme 1.4. 2019.

Divadlo "Z pohádky do pohádky"

Hudební pořad proběhne v MŠ ve středu 20. 3. od 9.30 hodin.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DOKUMENTY

Plánované akce

Plánované akce - školní rok 2018/19 - průběžně budeme doplňovat

13. 9. 9,30 Divadlo "Medvídek Ťupínek"
13. 9. 17,30 Schůzka s rodiči, poté krátké schůzky v jednotlivých třídách
9. 10. 9,30 Divadlo "O Palečkovi"
12. 11. 9.30 RNDr. Šusta - Psí program "Kamarád nebo šelma" (program pro děti)
20. 11. 9.30 Divadlo "O chytré princezně"
21. 11. 9.00 Logopedická depistáž
5. 12. 9.30 Mikulášská nadílka 
12. 12.  16.00 Vánoční besídka - Červený motýlek
12. 12. 16.00 Vánoční besídka - Modrý motýlek
13. 12. 9.30 Vánoční nadílka v Červeném i Modrém motýlku
18. 12. 16.00 Vánoční besídka v Zeleném motýlku
18. 12. 16.00 Vánoční besídka ve Žlutém motýlku
19. 12. 9.30 Vánoční nadílka v Zeleném i Žlutém motýlku
20. 12. 9.30 Divadlo "Legenda o hvězdě"
10. 1. 9.30 Divadlo "V lednu, v lednu, v lednu, do sněhu si lehnu"
12. 2. dopol. Přednáška o dentální hygieně pro všechny třídy MŠ (s sebou zubní kartáček)
26. 2. 9.30 Divadlo "Masopust držíme"
26. 2. dopoledne Oslava Masopustu, děti přijdou již ráno do tříd v maskách
27. 2.  8.30 Testy školní zralosti s paní psycholožkou Mgr. Hanou Imlaufovou
z Křesťanské pedagogicko - psychologické poradny
4. 3. dopoledne Červený motýlek - návštěva z MŠ z Japonska
19. 3.  10.00 Návštěva ZŠ Petřiny - Sever s předškolními dětmi
20. 3. 9.30 Divadlo "Z pohádky do pohádky"
25. 3.  9.45 Návštěva ZŠ Petřiny - Jih (Věry Čáslavské) s předškolními dětmi
12. 4. 9.30 Divadlo "Spousta překvapení + klaun Pepíno"
17. 4.  16 - 17.30 Velikonoční dílny s dětmi a rodiči
24. 4.  15 - 17.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - pro rodiče nových dětí
31. 5. 10.00 Oslava Dne dětí s pohádkou
11. 6. 16.00 Zahradní slavnost "PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ"