TŘÍDY

AKTUALITY

ZÁPIS DO MŠ

Stav k 14.5. 2019: na 33 volných míst jsou již děti přijaty. U nepřijatých dětí sledujte pořadí na www.jakdoskolky.cz. V případě uvolnění místa budete kontaktováni podle pořadníku. Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou do 30 dnů.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Přihlášky a bližší informace k prázdninovému provozu viz "Dokumenty".

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ LÉTO!
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DOKUMENTY

Plánované akce

Plánované akce - školní rok 2018/19 - průběžně budeme doplňovat

13. 9. 9,30 Divadlo "Medvídek Ťupínek"
13. 9. 17,30 Schůzka s rodiči, poté krátké schůzky v jednotlivých třídách
9. 10. 9,30 Divadlo "O Palečkovi"
12. 11. 9.30 RNDr. Šusta - Psí program "Kamarád nebo šelma" (program pro děti)
20. 11. 9.30 Divadlo "O chytré princezně"
21. 11. 9.00 Logopedická depistáž
5. 12. 9.30 Mikulášská nadílka 
12. 12.  16.00 Vánoční besídka - Červený motýlek
12. 12. 16.00 Vánoční besídka - Modrý motýlek
13. 12. 9.30 Vánoční nadílka v Červeném i Modrém motýlku
18. 12. 16.00 Vánoční besídka v Zeleném motýlku
18. 12. 16.00 Vánoční besídka ve Žlutém motýlku
19. 12. 9.30 Vánoční nadílka v Zeleném i Žlutém motýlku
20. 12. 9.30 Divadlo "Legenda o hvězdě"
10. 1. 9.30 Divadlo "V lednu, v lednu, v lednu, do sněhu si lehnu"
12. 2. dopol. Přednáška o dentální hygieně pro všechny třídy MŠ (s sebou zubní kartáček)
26. 2. 9.30 Divadlo "Masopust držíme"
26. 2. dopoledne Oslava Masopustu, děti přijdou již ráno do tříd v maskách
27. 2.  8.30 Testy školní zralosti s paní psycholožkou Mgr. Hanou Imlaufovou
z Křesťanské pedagogicko - psychologické poradny
4. 3. dopoledne Červený motýlek - návštěva z MŠ z Japonska
19. 3.  10.00 Návštěva ZŠ Petřiny - Sever s předškolními dětmi
20. 3. 9.30 Divadlo "Z pohádky do pohádky"
25. 3.  9.45 Návštěva ZŠ Petřiny - Jih (Věry Čáslavské) s předškolními dětmi
12. 4. 9.30 Divadlo "Spousta překvapení + klaun Pepíno"
17. 4.  16 - 17.30 Velikonoční dílny s dětmi a rodiči
24. 4.  15 - 17.00 Den otevřených dveří - pro rodiče nových dětí
20. 5. 8.30 Olympiáda mateřských škol 
30. 5. 10.00 Zahrada MŠ - Sokolník. (Při nepříznivém počasí změna termínu)
31. 5. 10.00 Oslava Dne dětí s pohádkou
10. 6. 17.00 Třídní schůzky pro rodiče nových dětí - Zelený a Žlutý motýlek
10. 6. 18.00 Pyžamková noc Zelený motýlek
11. 6. 16. - 17.00 Zahradní slavnost "PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ"
11. 6. 17.30 Pyžamková noc Modrý motýlek
13. 6. 8.00 Výlet ZÁMEK PLOSKOVICE
18. 6. 17.30 Třídní schůzky pro rodiče nových dětí - Červený a Modrý motýlek
18. 6. 18.00 Pyžamková noc Žlutý motýlek 
20. 6. 17.30 Pyžamková noc Červený motýlek