TŘÍDY

AKTUALITY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY (výtvarka, brousek, tanečky a angličtina) začnou od 2. pololetí (tj. 1.2.2022). Čtvrteční keramika a cvičení s trenérem zůstává.

ZELENÝ MOTÝLEK

Ve čtvrtek 20. 1. 2022 v 10.00 hodin za námi do školky přijede paní keramička.

ČERVENÝ MOTÝLEK

Ve čtvrtek 20. 1. 2022 od 10.00 hodin budeme cvičit s panem trenérem.

ZELENÝ MOTÝLEK UZAVŘEN DO 18.1. včetně - z důvodu karantény dětí. Ve středu mohou nastoupit pouze děti, které nevykazují žádné příznaky onemocnění (rýma, kašel, ..)

Potvrzení o úhradě školného (úleva na dani rok 2021)

formulář si vyzvedněte u stolku žába v přízemí MŠ nebo vytiskněte z webových stránek (viz. Dokumenty), vyplňte vše kromě částky a předejte do Červeného motýlku. Doplníme částku, podepíšeme a vrátíme.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DOKUMENTY
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

DENNÍ PROGRAM

Jak vypadá náš den:

7:00–8:30  příchod dětí do MŠ – volné hry
8:45–9:00  tělovýchovná chvilka
9:00–9:30  svačina
9:30–10:00  činnost řízená učitelkou (hudební, výtvarné a pracovní, tělesné, jazykové a literární činnosti, rozvíjení poznání o světě kolem nás)
10:00–11:45  pobyt venku (častá návštěva obory Hvězda)
12:00–13:00  oběd
13:00–14:30 odpolední klid (děti předškolní, které nespí, mají od 13:30 náhradní program – např. hry u stolečků, individuální práce s jednotlivci, apod.)
15:00–17:00  svačina, volné hry, případně pobyt na školní zahradě

 


Denní program je variabilní, může být pozměněn podle zájmu dětí, situace a aktuálního dění v jednotlivých třídách.