TŘÍDY

AKTUALITY

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Informativní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí se konají 23.6. 2021 od 17. hod. v jednotlivých třídách. Prosíme o účast bez dětí.

PROVOZ MŠ JE PŘERUŠEN OD 1. 7. - 31. 8. 2021 (kromě letního provozu v době 2.- 6.8.2021 - pro přihlášené)
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DOKUMENTY
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

DENNÍ PROGRAM

Jak vypadá náš den:

7:00–8:30  příchod dětí do MŠ – volné hry
8:45–9:00  tělovýchovná chvilka
9:00–9:30  svačina
9:30–10:00  činnost řízená učitelkou (hudební, výtvarné a pracovní, tělesné, jazykové a literární činnosti, rozvíjení poznání o světě kolem nás)
10:00–11:45  pobyt venku (častá návštěva obory Hvězda)
12:00–13:00  oběd
13:00–14:30 odpolední klid (děti předškolní, které nespí, mají od 13:30 náhradní program – např. hry u stolečků, individuální práce s jednotlivci, apod.)
15:00–17:00  svačina, volné hry, případně pobyt na školní zahradě

 


Denní program je variabilní, může být pozměněn podle zájmu dětí, situace a aktuálního dění v jednotlivých třídách.